DOŁĄCZ DO SKARGI

na przewodniczącego KNF


6 sierpnia 2015 r.

       Wiosną tego roku zachęcaliśmy do wysyłania pism do Przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka z prośbą o natychmiastową kontrolę i wprowadzenie zarządu komisarycznego w spółkach TUnŻ  Europa  i Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Opisaliśmy skandaliczne praktyki mające miejsce w tych towarzystwach ubezpieczeniowych i powody, dla których podejrzewamy, że giną w nich bezpowrotnie pieniądze ubezpieczonych.

       Setki osób wysłało takie pisma. 

       Przewodniczący odpowiedział im w swoim stylu: bezprawnie wezwał do uiszczenia od takiego pisma opłaty skarbowej (!), a przy okazji odpowiedział, że coś tam kontrolował, nie wiadomo kiedy i co, ani jaki był wynik kontroli, wreszcie zapowiedział, że zajmie się sprawą przy okazji kolejnej kontroli. A z powodu nieuiszczenia opłaty odmówił odniesienia się do wniosku. Sformułowanie takiej bezsensownej odpowiedzi zajęło Przewodniczącemu KNF 4 miesiące (!), podczas, gdy zgodnie z prawem na odpowiedź ma miesiąc.

       W związku z tym, że Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak jawnie lekceważy obywateli skarżących się na patologiczne działanie instytucji podległych nadzorowi KNF, nadszedł czas by zwrócić się do zwierzchnika Przewodniczącego, czyli Pani Premier Ewy Kopacz. Poniżej dwa wzory pism do Pani Premier – jedynej osoby która ma władzę nad nie wypełniającym swych ustawowych obowiązków Przewodniczącym KNF Andrzejem Jakubiakiem.

       Wzory pism można wypełnić i skierować bezpośrednio do Pani Premier. 

       Zachęcamy do tego, bo jak uczy doświadczenie władza działa tylko wtedy, kiedy obywatele patrzą jej na ręce i domagają się swoich praw.

Pobierz wzór pisma - SKARGA w sprawie działań KNF - EUROPA07.08.2015 13:03:03

 

17.11.2014 12:52:27

Pozew zbiorowy vs. GENERALI

Osoby chcące przystąpić do postępowania zbiorowego przeciwko GENERALI mogą to zrobić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2015 r., przesyłając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy do Kancelarii LWB. 

15.07.2015 15:50:27

MANIFESTACJA. Przyłącz się do manifestacji. Pokażmy determinację i wywalczmy wspólnie nasze pieniądze!

Stowarzyszenie osób poszkodowanych przez instytucje finansowe „Przywiązani do Polisy” zaprasza na demonstrację „STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU”.  

Demonstracja odbędzie się 25 kwietnia 2015 roku o godz. 13:00 na Placu Powstańców Warszawy, w Warszawie.

Stowarzyszenie Przywiązani do Polisy przyłącza się do manifestacji orgaznizowanej przez  Ruch Obywatelski „Stop Bankowemu Bezprawiu”.  Wspólnie z innymi organizacjami i środowiskami zaangażowanymi w walkę na rzecz poszkodowanych przez instytucje finansowe chcemy pokazać naszą determinację i zmusić instytucje państwowe do wypełniania swoich obowiązków. Szczególnie serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy zostali „wrobieni” w toksyczne polislokaty z UFK. Zmuśmy instytucje państwowe do wykonywania swoich obowiązków i odzyskajmy pieniądze!!!

Więcej o manifestacji na stronie : www.bankowebezprawie.pl 

Więcej informacji na temat toksycznych polisolokat z ufk na stronie: www.przywiazanidopolisy.pl


Zapraszamy!

25.04.2015 18:47:14

KONFERENCJA PRASOWA „Oszukańcze polisy 2015 – Walka o odzyskanie pieniędzy trwa!” 24 kwietnia 2015

W dniu 24 kwietnia o godz. 11.00 w Centrum Prasowym Polska Agencja Prasowa odbędzie się konferencja prasowa „Oszukańcze polisy 2015 – Walka o odzyskanie pieniędzy trwa!”

W konferencji udział wezmą osoby z różnych środowisk zaangażowane w walkę na rzecz poszkodowanych przez instytucje finansowe m.in:
Jacek Łęski, prezes Stowarzyszenia „Przywiązani do Polisy”
Cezary Orłowski, przedstawiciel Rzecznika Ubezpieczonych
Anna Lengiewicz, prawniczka z kancelarii LWB (Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy) prowadząca sądowe pozwy zbiorowe poszkodowanych przez instytucje finansowe

W programie m.in:
• przedstawienie obecnej sytuacji na rynku tzw. polisolokat czyli polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (m.in. toksyczne produkty wciąż na rynku),
• przedstawienie faktów, sytuacja poszkodowanych,
• działania instytucji państwowych (informacja o pozorowanych działaniach MF i KNF),
• działania UOKiK,
• sytuacja pozwów zbiorowych oraz informacja o orzeczeniach wydawanych przez polskie sądy w sprawach indywidualnych,
• prezentacja działań stowarzyszenia oraz kampanii na rzecz poszkodowanych przez instytucje finansowe.

Jutro również zamieścimy informacje nt. przebiegu konferencji i najważniejsze wnioski.

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

24.04.2015 10:06:20

Tajemnica polis, czyli gdzie znikają pieniądze

Wielu z nas doświadczyło na własnej skórze działania towarzystw ubezpieczeniowych z grupy Getin: TU Europa, i TU OpenLife. Pieniądze jakie wpłacają "ubezpieczeni" tracą systematycznie na wartości, "gwarancje kapitału" są iluzoryczne, a opłaty likwidacyjne złodziejskie. Co gorsza nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje z pieniędzmi, jakie ludzie wpłacają lub wpłacali systematycznie na konta w obu firmach.

Nie wiedzą tego nawet eksperci i analitycy, którzy próbowali rozłożyć "getinowskie" polisy na czynniki pierwsze. Wiadomo natomiast jedno: pieniądze znikają i to w ogromnych kwotach.

Nasze Stowarzyszenie proponuje następującą akcję: napiszmy do Komisji Nadzoru Finansowego, by skontrolowała, co się stało z tymi pieniędzmi. To jej ustawowy obowiązek. Zażądajmy od Komisji, by wprowadziła w obu firmach Zarząd Komisaryczny. To logiczne posunięcie w sytuacji, w której "inwestycje" prowadzone przez nie przynoszą stałe, ogromne straty.

Udostępniamy pisma, jakie każdy może wysłać z tego rodzaju żądaniami do KNF. Komisja musi je rozpatrzeć.

Mamy osobne pisma dla tych, którzy mają "produkty" Europy lub Open Life, a także pisma dla tych, którzy są zbulwersowani tą sytuacją i oczekują działań od Komisji, ale nie są nieszczęśliwymi posiadaczami takich polis.

Wystarczy ściągnąć pismo, wstawić własne dane i wysłać do KNF pocztą lub poprzez specjalny formularz dostępny na stronach KNF tutaj: http://bit.ly/1uji2iT

A teraz same dokumenty:

1.Open Life - uczestnicy

http://bit.ly/1ELFlFO

2.Europa - uczestnicy

http://bit.ly/1xzBV0q

3. Europa - wszyscy

http://bit.ly/1ujiC05

4. Open Life - wszyscy

http://bit.ly/1zfs8gx


Nie dajmy się doić. Niech ta akcja zmusi KNF do obrony klientów. W kolejce czekają kolejne firmy.06.02.2015 15:58:03

Jeśli chcesz przystąpić do stowarzyszenia Przywiązani do Polisy, zapoznaj się z następującymi dokumentami: Deklaracje Członkowskie i Statut Stowarzyszenia:

Pobierz plik pdf - Statut Stowarzyszenia

Pobierz plik pdf - Deklaracja Członkowska - Członek Wspierający (os. prawna)

Pobierz plik pdf - Deklaracja Członkowska - Członek Wspierający (os. fizyczna)

Pobierz plik pdf - Deklaracja Członkowska - Członek Zwykły (os. fizyczna)

Deklarację należy przesłać na adres: jacek.leski@przywiazanidopolisy.pl

26.09.2014 09:57:40

POZEW PRZECIWKO GENERALI PRZYJĘTY DO ROZPOZNANIA W POSTĘPOWANIU GRUPOWYM!

17.09.2014

Z radością informujemy, że w dniu 17 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie, którym dopuścił do rozpoznania w postępowaniu grupowym (tj. jako pozew zbiorowy) pozew Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pruszkowie - Pana Michała Wałachowskiego, reprezentowanego przez radców prawnych z kancelarii LWB przeciwko Generali Życie TU S.A. o zwrot opłat za wykup pobieranych od konsumentów w przy rezygnacji z inwestycyjnych ubezpieczeń na życie. Postanowienie jest nieprawomocne. 

17.09.2014 19:17:02

Kontakt do kancelarii LWB współpracującej ze Stowarzyszeniem w sprawie pozwów zbiorowych:
AEGON: tel. +48 605 303 380
SKANDIA: tel. +48 693 30 33 23
EUROPA, OPEN LIFE, NORDEA, ALLIANZ, COMPENSA: tel. +48 723 452 572
AXA, GENERALI i inne: tel. +48 723 452 562

08.07.2014 17:06:41

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie, Pani Małgorzata Rothert, reprezentantem grupy w sprawie o zapłatę przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A.

15.09.2014

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie, pani Małgorzata Rothert podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa przeciwko TU EUROPA S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Konsumenci będą domagać się od TU EUROPA zwrotu wpłacanych kwot w ramach grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, takich jak „Pareto”, „Pareto II”, „Libra”, „Libra II”, „Libra III” i innych. Ubezpieczającymi w ww. umowach grupowego ubezpieczenia na życie z UFK byli m.in. Getin Noble Bank S.A. oraz Open Finance S.A. Umowa pomiędzy Kancelarią LWB a Miejskim Rzecznikiem Konsumentów została zawarta w dniu 12 września 2014r.

Czytaj także: 

15.09.2014 17:02:49

Najświeższe informacje na temat naszej działalności na naszej stronie FB

Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku, tam znajdziecie najświeższe informacje o działaniach naszego stowarzyszenia 

https://www.facebook.com/PrzywiazaniDoPolisy

  

25.09.2014 16:13:52