POZEW PRZECIWKO GENERALI PRZYJĘTY DO ROZPOZNANIA W POSTĘPOWANIU GRUPOWYM!

17.09.2014

Z radością informujemy, że w dniu 17 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie, którym dopuścił do rozpoznania w postępowaniu grupowym (tj. jako pozew zbiorowy) pozew Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pruszkowie - Pana Michała Wałachowskiego, reprezentowanego przez radców prawnych z kancelarii LWB przeciwko Generali Życie TU S.A. o zwrot opłat za wykup pobieranych od konsumentów w przy rezygnacji z inwestycyjnych ubezpieczeń na życie. Postanowienie jest nieprawomocne. 

17.09.2014 19:17:02

Kontakt do kancelarii LWB współpracującej ze Stowarzyszeniem w sprawie pozwów zbiorowych:
AEGON: tel. +48 605 303 380
SKANDIA: tel. +48 693 30 33 23
EUROPA, OPEN LIFE, NORDEA, ALLIANZ, COMPENSA: tel. +48 723 452 572
AXA, GENERALI i inne: tel. +48 723 452 562

08.07.2014 17:06:41

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie, Pani Małgorzata Rothert, reprezentantem grupy w sprawie o zapłatę przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A.

15.09.2014

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie, pani Małgorzata Rothert podjęła się roli reprezentanta grupy i wytoczenia powództwa przeciwko TU EUROPA S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Konsumenci będą domagać się od TU EUROPA zwrotu wpłacanych kwot w ramach grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, takich jak „Pareto”, „Pareto II”, „Libra”, „Libra II”, „Libra III” i innych. Ubezpieczającymi w ww. umowach grupowego ubezpieczenia na życie z UFK byli m.in. Getin Noble Bank S.A. oraz Open Finance S.A. Umowa pomiędzy Kancelarią LWB a Miejskim Rzecznikiem Konsumentów została zawarta w dniu 12 września 2014r.

Czytaj także: 

15.09.2014 17:02:49

Zapraszamy na demonstrację przed siedzibą KNF! 18 września 2014, g. 12.00.

Zapraszamy wszystkich na demonstrację przed siedzibą KNF. 
To właśnie Komisja Nadzoru Finansowego ochrania od lat oszustów, którzy tysiące ludzi pozbawili ich własnych pieniędzy. Jeśli będziemy milczeć, będą oszukiwać dalej. Dlatego musimy im pokazać, że nie godzimy się na rozbój w biały dzień.

W czasie manifestacji 18 września zademonstrujemy, co należy zrobić z firmami ubezpieczeniowymi sprzedającymi oszukańcze polisy oraz Komisją, która osłania oszustów.

!Uwaga! Wszystkich chętnych do czynnego udziału w manifestacji m.in. w happeningu podczas pikiety, prosimy o bezpośredni kontakt w prywatnej wiadomości.

 

Link do wydarzenia na facebooku:

https://www.facebook.com/events/590593294383844/

09.09.2014 14:18:10

03.02.2014, Stop oszustwom w sektorze finansowym!

AmberGold to mały kancik w porównaniu ze sprawą tzw. polis na życie z funduszem inwestycyjnym

Dość oszustw, odzyskajmy nasze pieniądze!

Stowarzyszenie „Przywiązani do Polisy” oficjalnie rozpoczęło działalność na rzecz poszkodowanych przez instytucje finansowe.  Celem stowarzyszenia jest wsparcie osób, które zostały złapane w pułapkę polis z funduszem inwestycyjnym. Ludzie często tracą na nich całe swoje oszczędności. Firmy ubezpieczeniowe nie chcą oddawać pieniędzy, choć sądy potwierdzają, że klienci mają rację żądając oddania wpłaconych kwot.

 „Przywiązani do Polisy” to nie tylko zwykłe stowarzyszenie. To jednocześnie stała ogólnopolska akcja społeczna, która chce różnymi, także niekonwencjonalnymi metodami, walczyć o poszanowanie
przez instytucje finansowe praw konsumentów. Stowarzyszenie już teraz prowadzi działalność informacyjną na rzecz konsumentów  (m.in. www.przywiazanidopolisy.pl i na profilu stowarzyszenia na Facebooku), wkrótce podejmować będzie interwencje na rzecz członków, sympatyków Stowarzyszenia oraz innych poszkodowanych. 

-W pierwszej kolejności chcemy pomóc poszkodowanym przez firmy ubezpieczeniowe i banki, które naciągnęły setki tysięcy klientów na produkt zwany polisą na życie, a który w rzeczywistości okazywał się inwestycją wysokiego ryzyka.  Klienci myśleli, że kupowali samochód, a dostawali hulajnogę. Tym, którzy chcieli zrezygnować z polisy, zabierano nawet 100% wpłacanych pieniędzy jako tzw. „opłatę likwidacyjną” -mówi Jacek Łęski, prezes Stowarzyszenia „Przywiązani do Polisy”- Postanowienia
o „opłacie likwidacyjnej” były od początku nieważne, a ubezpieczyciele
wzbogacili się kosztem klientów bezprawnie o gigantyczne kwoty. Na szczęście ruszyły  pierwsze grupowe pozwy przeciw ubezpieczycielom  Aegon i Skandia. W każdej chwili, każdy poszkodowany może się do nich przyłączyć. W kolejce czekają kolejne firmy m.in. francuska Axa, Generali i inne. Są też prawnicy, którzy prowadzą sprawy indywidualnych klientów. Stowarzyszenie złoży także zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury i innych organów państwowych, których obowiązkiem jest ochrona prawna obywateli.

Lewe polisy na życie

Już sama nazwa produktu wprowadza konsumenta w błąd. Ludzie kupując polisę na życie,
w większości przypadków sądzą, że ich dobro osobiste – życie – jest ubezpieczone. Nic bardziej błędnego,  większość tzw. polis na życie okazuje się inwestycjami w różne fundusze, często wysokiego ryzyka, które nie mają nic wspólnego z ubezpieczeniem. Wszystkie umowy oszukańczych polis przewidywały, że klienci będą wpłacali regularnie składki, które będą inwestowane. Suma ubezpieczenia na życie była bardzo niska, wynosiła zaledwie niewielki procent wpłacanych przez „ubezpieczonego” środków. Zapis o ubezpieczeniu był listkiem figowym, który ukrywał rzeczywisty charakter umowy, czyli inwestowanie pieniędzy w fundusze i rzekome pomnażanie kapitału. Jeśli ktoś połapał się, że w funduszach zarządzanych przez „profesjonalistów” znikają jego pieniądze i chciał się wycofać z inwestycji, mógł to zrobić, ale ubezpieczyciele pobierali od niego „opłatę likwidacyjną”, wynoszącą nawet 100% zgromadzonych środków. W ten sposób wszyscy, którzy nieopatrznie przystąpili do takiej umowy, tracili wszystkie pieniądze, jakie zainwestowali. Wezwania zwrotu pieniędzy kierowane przez poszkodowanych do instytucji finansowych, nie odnosiły skutku.
Co więcej, tego rodzaju praktyki są nadal stosowane i ich ofiarą padają kolejni klienci.

Pozbawimy winowajców anonimowości

Nieuczciwi ubezpieczyciele działają w ten sposób od lat i chwalą sobie świetny interes. Jeśli mamy
do czynienia z jakimikolwiek działaniami instytucji państwowych to wyglądają one na niemrawe,
a nawet pozorowane. Komisja Nadzoru Finansowego wydaje rekomendacje, z których jednak nic nie wynika, a bezprawny proceder jest kontynuowany. UOKiK nakłada symboliczne kary wybranym firmom, ale poszkodowani nie odzyskują dzięki temu żadnych pieniędzy. Wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów są ignorowane. Instytucje finansowe wykorzystują do zachowania tego status quo cały swój potężny aparat, na który składają się m.in olbrzymie zaplecze finansowe, sztaby prawników, dostęp do mediów, w tym „niezależnych ekonomicznych ekspertów”, polityków oraz decydentów.

- Jest jednak światełko w tunelu. Coraz więcej osób z różnych środowisk, nawet tych związanych bezpośrednio z sektorem finansowym przyznaje, że tzw. polisy na życie to zwyczajne oszustwo, a ludziom firmy ubezpieczeniowe powinny zwrócić pieniądze. Wiceprzewodniczący KNF publicznie mówił o tym, że to „jazda po bandzie”. Mamy nadzieję, że także dzięki naszym działaniom stworzona zostanie silna grupa nacisku, przywracająca właściwe proporcje w debacie publicznej, co  przyczyni się do końca tego szemranego biznesu – mówi Tomasz Zmorzyński, członek zarządu Stowarzyszenia „Przywiązani do Polisy”– Stowarzyszenie w najbliższym czasie zamierza podjąć  serię akcji,  których celem będzie np. publiczne napiętnowanie prezesów firm łamiących prawo konsumentów. Instytucje finansowe to nie bezimiennie twory. Kierują nimi ludzie. Niech Polacy dokładnie ich poznają. Być może kiedy stracą anonimowość, kiedy ludzie poznają ich twarze oraz nazwiska zmienią podejście do metod biznesowych, za które przecież odpowiadają w zarządzanych przez siebie przedsiębiorstwach.

Stowarzyszenie „Przywiązani do Polisy” jest organizacją samofinansującą się, nie jest związana z żadną partią czy opcją polityczną. Zarząd  i członkowie stowarzyszenia są zwolennikami  gospodarki wolnorynkowej, ale stanowczo sprzeciwiają się działaniom instytucji finansowych łamiących prawo i wykorzystujących swą pozycję, by bezprawnie pozbawiać ludzi pieniędzy. Stowarzyszenie zaprasza do kontaktu i współpracy poszkodowanych oraz Sympatyków tego obywatelskiego przedsięwzięcia.

 ------------------------

Zapraszamy również na nasz profil na Facebooku!

29.04.2014 00:22:25

12.08.2014
Pierwszy sukces w sprawie pozwu zbiorowego przeciwko AEGON TU na Życie S.A. – Sąd oddalił wniosek AEGON TU na Życie S.A. o kaucję.

AEGON zażądał wpłacenia kaucji w łącznej wysokości wynoszącej aż 355.787,09 zł, na pokrycie ewentualnych kosztów procesu.
Postanowieniem z dnia 8 sierpnia br. Sąd Okręgowy w Warszawie w całości oddalił wniosek AEGON stwierdzając, że w sprawie brak jest podstaw do ustanowienia kaucji.

30.06.2014
Szanowni Państwo,
z przykrością Państwa informujemy, że zgłoszenia, które wysłaliście Państwo w dniach od 10 do 30 czerwca 2014r., nie dotarły do nas. Prosimy o ich ponowne przesłanie poprzez formularz zamieszczony na stronie www.przywiazanidopolisy.pl.

Informacja nie dotyczy korespondencji e-mail wysyłanej bezpośrednio z Państwa adresów e-mail.

Z poważaniem
Kancelaria LWB

18.06.2014
Pozew zbiorowy przeciwko AXA złożony!

W dniu 18 czerwca 2014 r. Kancelaria LWB, działająca w imieniu Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie, złożyła pozew zbiorowy przeciwko AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (AXA). W imieniu każdego z członków grupy wniesione zostały dwa roszczenia, z których pierwsze zostało oparte na nieważności umów ubezpieczenia na życie UFK zawartych przez członków grupy z AXA, a drugie z żądań dotyczyło zwrotu kwot pobranych przez AXA tytułem opłaty likwidacyjnej wraz z odsetkami. Na dzień złożenia pozwu grupa liczyła 122 osoby i w kolejnych tygodniach będzie sukcesywnie zwiększana o kolejne osoby przystępujące do pozwu zbiorowego, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.


14.05.2014
Złożone zawiadomienia do UOKiK
W dniach 7 oraz 14 maja br. Kancelaria LWB wystąpiła do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zawiadomieniami o stosowaniu przez AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (dalej: „AEGON”), SKANDIA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: „SKANDIA”) oraz GENERALI ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej: „GENERALI”) praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

W ocenie Kancelarii ww. ubezpieczyciele naruszyli art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów poprzez:
  • oferowanie konsumentom umów ubezpieczenia na życie z UFK na podstawie OWU zawierających niedozwolone postanowienia umowne;
  • stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, poprzez wywoływanie u konsumentów mylnego przekonania, że: (i) muszą kontynuować umowę ubezpieczenia na życie z UFK przez oznaczony przez ubezpieczyciela czas, pomimo ustawowego prawa do jej wypowiedzenia w każdym czasie, oraz że (ii) w przypadku rozwiązania (wygaśnięcia)  takiej umowy konsument nie będzie miał prawa domagać się od ubezpieczyciela wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na ich rachunku prowadzonym przez zakład ubezpieczeń;
  • stosowanie przez AEGON nieuczciwych praktyk rynkowych, o których mowa w ww. przepisach ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, polegających na kierowaniu przez AEGON do konsumentów pism zawierających wprowadzającą w błąd informację, ubezpieczyciel ten, na podstawie Uchwały zarządu z dnia z dnia 27 sierpnia 2012 r. ma prawo pobierania od konsumentów opłaty likwidacyjnej w jednostronnie ustalanej przez AEGON wysokości;
  • stosowanie przez SKANDIA i GENERALI nieuczciwych praktyk rynkowych, o których mowa w ww. przepisach ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, polegających na kierowaniu do konsumentów pism zawierających wprowadzającą w błąd informację, że działania tych ubezpieczycieli polegające na zabraniu konsumentom do 100% ich oszczędności, opierają się na przepisach prawa.

08.05.2014
Pozew zbiorowy przeciwko GENERALI złożony!
W dniu 8 maja 2014 r. Kancelaria LWB, działająca w imieniu Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Powiecie Pruszkowskim, złożyła pozew zbiorowy przeciwko GENERALI ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o zapłatę o zapłatę kwot pobranych bez podstawy prawnej tytułem opłat likwidacyjnych. Na dzień złożenia pozwu grupa liczy 28 osób i w kolejnych tygodniach będzie sukcesywnie zwiększana o kolejne osoby przystępujące do pozwu zbiorowego, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

18.04.2014
Pozew zbiorowy w sprawie o ustalenie przeciwko SKANDIA złożony!
W dniu 18 kwietnia 2014 r. Kancelaria LWB, działająca w imieniu Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie, złożyła pozew zbiorowy przeciwko SKANDIA o ustalenie, że zapisy OWU dotyczące pobierania przez Skandię pieniędzy w razie rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z UFK są bezskuteczne i nie wiążą członków grupy. Na dzień złożenia pozwu grupa liczy 51 osób i w kolejnych tygodniach będzie sukcesywnie zwiększana o kolejne osoby przystępujące do pozwu zbiorowego, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

10.04.2014
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pruszkowie, Pan Michał Wałachowski reprezentantem grupy w sprawie o zapłatę przeciwko Generali Życie T.U. S.A.
W dniu 10 kwietnia 2014 r. Kancelaria LWB jako pełnomocnik osób domagających się od Generali Życie T.U. S.A. zwrotu kwot pobranych tytułem opłaty za wykup wartości polisy zawarła umowę z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Pruszkowie, Panem Michałem Wałachowskim, który wyraził gotowość występowania jako reprezentant grup i wytoczenia powództwa przeciwko Generali Życie T.U. S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

UWAGA! Możesz dołączyć do pozwów zbiorowych przeciwko SKANDIA!

Kancelaria LWB, reprezentująca Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie, uruchomiła dodatkowy numer telefonu dla osób zainteresowanych przystąpieniem do pozwów grupowych przeciwko SKANDIA. Nr tel. komórkowego: +48 693 30 33 23 - czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00.


14.01.2014
Pozew zbiorowy przeciwko SKANDIA złożony!
W dniu 14 stycznia 2014 r. Kancelaria LWB, działająca w imieniu Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie, złożyła pozew zbiorowy przeciwko SKANDIA o zapłatę kwot pobranych bez podstawy prawnej w związku z rozwiązaniem umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Na dzień złożenia pozwu grupa liczy 104 osoby i w kolejnych tygodniach będzie sukcesywnie zwiększana o kolejne osoby przystępujące do pozwu zbiorowego, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

UWAGA! Możesz dołączyć do pozwu zbiorowego przeciwko AEGON!

Kancelaria LWB, reprezentująca Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie uruchomiła dodatkowy numer telefonu dla osób zainteresowanych przystąpieniem do pozwu grupowego przeciwko AEGON. Nr tel. komórkowego: +48 605 303 380 - czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00.


8.11.2013
Pozew zbiorowy przeciwko AEGON złożony!
8 listopada 2013 r. Kancelaria LWB, działająca w imieniu Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie, złożyła pozew zbiorowy przeciwko AEGON o zapłatę kwot pobranych bez podstawy prawnej tytułem opłat likwidacyjnych. Na dzień złożenia pozwu grupa liczy 168 osób i w kolejnych tygodniach będzie sukcesywnie zwiększana o kolejne osoby przystępujące do pozwu zbiorowego, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.
Czytaj także:http://konsument.um.warszawa.pl/aktualnosci/pozew-zbiorowy-przeciwko-aegon-tu-na-ycie-sa-0
 

18.09.2013
Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie, Pani Longina Kaczmarek, reprezentantem grup w sprawach o zapłatę przeciwko AXA Życie TU S.A. oraz SKANDIA Życie TU S.A.
W dniu 12 września 2013 r. Kancelaria LWB jako pełnomocnik osób domagających się od AXA Życie TU S.A. oraz SKANDIA Życie TU S.A. zwrotu kwot pobranych tytułem opłaty likwidacyjnej albo świadczenia wykupu, zawarła umowę z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Szczecinie, Panią Longiną Kaczmarek, która wyraziła gotowość występowania jako reprezentant grup i wytoczenia powództw przeciwko AXA Życie TU S.A. oraz SKANDIA Życie TU S.A., na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.


01.08.2013
Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie, Pani Małgorzata Rothert, reprezentantem grupy w sprawie o zapłatę przeciwko AEGON TU na Życie S.A.
W dniu 30 lipca 2013 r. Kancelaria LWB jako pełnomocnik blisko 200 osób domagających się zwrotu kwot pobranych tytułem opłat likwidacyjnych od  AEGON TU na Życie S.A. zawarła umowę z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Warszawie Panią Małgorzatą Rothert, która wyraziła gotowość występowania jako reprezentant grupy  i wytoczenia powództwa przeciwko AEGON TU na Życie S.A., na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.


14.05.2013
Kolejne zapisy dotyczące opłat likwidacyjnych zostały uznane za niedozwolone.
Szanowni Państwo, kolejne zapisy dotyczące opłat likwidacyjnych znajdujące się w ogólnych warunkach ubezpieczenia Aegon, zostały uznane za niedozwolone i wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK. 
Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać w zakładce FAKTY.


19.03.2013
Wpłynęło już 1050 zgłoszeń do pozwów grupowych.

Szanowni Państwo,

Do 19 marca 2013r. do kancelarii LWB, która przygotowuje pozwy zbiorowe w sprawie polis wpłynęło już 1050 zgłoszeń.

Przygotowywane są pozwy grupowe przeciwko Aegon, Skandia, Axa, Generali, Europa i Open Life. Przeanalizowaliśmy następujące produkty, zgłoszone przez Państwa: Kwartalne Zyski, Kwartalny Profit, Światowe Bogactwa, Światowe Rynki, Lucro, Program Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość, Plan Oszczędnościowy IPE, db Inwestuj w Przyszłość, Symfonia Zysków, Noble Inwest Plan, Gemini, Nature Premium, Światowe Aktywa, Top Inwestycja, Multiprojekt, Multistrategia, Enterprise. W odniesieniu do nich na bieżąco kancelaria podpisuje umowy o obsługę prawną.

Analizowane są następujące produkty: Lokata Industry Impact, Konstrukcja Zysków, Skarby Pustyni, Hydropower, Global Market, Kurs na Zysk II oraz Kumulatus.

Codziennie do prawników napływają kolejne zgłoszenia, które dotyczą następujących ubezpieczycieli: Aegon, Axa, Skandia, Europa, Open Life, Compensa, Generali, Nordea, Ing, Allianz, Aviva.

Będziemy informować o przewidywanym terminie składania pozwów.

Przypominamy, że termin przedawnienia (termin, w którym można wnieść sprawę do sądu) w powyższych sprawach wynosi 10 lat, liczonych od momentu, gdy ubezpieczyciel bezprawnie zabrał Państwu pieniądze. 


12.08.2014 14:27:44

Stop finansowym oszustom!

Zlikwidowałeś polisę na życie z funduszami inwestycyjnymi w AEGON, AXA, SKANDIA lub w innych firmach ubezpieczeniowych? Nie wypłacono Ci zgromadzonych pieniędzy bo ubezpieczyciel pobrał bardzo wysoką opłatę likwidacyjną, w niektórych Towarzystwach nazywaną opłatą od wykupu? To znaczy, że znaleźliśmy się w takiej samej sytuacji! Nas spotkało to samo! Po początkowym niedowierzaniu, potem złości przeradzającej się w bezradność, postanowiliśmy działać!

Mamy już wpis do rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK!  (zobacz na stronie Fakty) 


Mamy wyrok sądu! 
Po 3 latach walki w Sądzie, udało nam się uzyskać wyrok, w którym sąd stwierdził, że zapisy w umowach zawartych przez nas z AEGON są niezgodne z prawem!
Następująca klauzula została uznana za sprzeczną z dobrymi obyczajami:
„Opłata likwidacyjna jest pobierana w wysokości wskazanej w tabeli poniżej:
Rok Polisowy, w którym jest pobierana opłata likwidacyjna od środków wypłacanych
z Subkonta Składek Regularnych

Wysokość opłaty likwidacyjnej stanowiąca procent środków wypłacanych
z Subkonta Składek Regularnych

1
99 %
2
99 %
3
80 %
4
70 %
5
60 %
6
50 %
7
40 %
8
30 %
9
20 %
10
10 %

Obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej opłaty likwidacyjnej narusza interesy konsumentów!  
W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził min: Sporne postanowienie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumentów, a przy tym nakłada na konsumenta, który odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanego odstępnego, w rozumieniu art. 3853 pkt 17 kodeksu cywilnego. Twierdzenia pozwanego (przyp. AEGON), iż kształtowanie stawek opłaty likwidacyjnej na poziomie zbliżonym do stosowanych przez niego jest powszechnie stosowaną, uzasadnioną ekonomicznie i w pełni aprobowaną przez organ nadzoru i instytucje ochrony konsumentów, praktyką, nadto że stosowane przez niego OWU, zawierające analogiczne do kwestionowanych postanowienia, zostały skontrolowane przez UOKiK, który ich nie zakwestionował ani w zakresie wysokości, ani też sposobu pobierania opłaty likwidacyjnej, nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.
Powszechność zamieszczania w stosowanych przez ubezpieczycieli wzorcach umów regulacji podobnych do kwestionowanego w pozwie postanowienia nie może oznaczać samo przez się, że postanowienie to jest zgodne z prawem.

Jeżeli ubezpieczyciel pobrał od Ciebie bardzo wysoką opłatę likwidacyjną (opłatę od wykupu, itp.), to teraz przystępujemy do egzekwowania zwrotu naszych pieniędzy. Musimy to zrobić na drodze sądowej. Apelujemy do wszystkich poszkodowanych, żeby dołączyli do pozwu zbiorowego. Pozew zbiorowy przeciwko nieuczciwej instytucji ma większą siłę! W zakładce: „JAK DOŁĄCZYĆ” znajdziesz informacje czy Ty również możesz przyłączyć się do pozwu grupowego.


Jeśli nadal posiadasz polisę z funduszami kapitałowymi i boisz się przestać płacić i rozwiązać umowę, bo zabiorą ci zgromadzone pieniądze, to w zakładce: „JAK DOŁĄCZYĆ?” znajdziesz informacje, czy Ty również możesz przyłączyć się do pozwu grupowego.

Prawnicy z kancelarii prawniczej Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy (LWB) z Warszawy wygrali naszą sprawę przeciwko AEGON przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów. Sprawa ta poprowadzona była naszym zdaniem wzorowo, dlatego bez wahania zdecydowaliśmy się powierzyć odzyskanie naszych pieniędzy także kancelarii LWB. Sprawy sądowe będą prowadzone przeciwko poszczególnym firmom ubezpieczeniowym. 
 
Przyłączajcie się!

04.02.2014 17:04:54